UNDVIK STRA­TE­GIS­KA MÅLOMRÅDEN

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Stör­re stä­der och re­ge­rings­om­rå­den kom­mer att stå på fi­en­dens at­tack­lis­ta, så om du kan, bo nå­gon an­nan­stans. Lands­byg­den har si­na för­de­lar, men in­te om hu­set lig­ger bred­vid en flyg­plats. Att sät­ta bo bred­vid nå­gon av för­svars­mi­ni­s­te­ri­ets bygg­na­der re­kom­men­de­ras in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.