INOMHUS MED NÅ­GOT SLAGS SKYDD

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

För den som är hem­ma när ex­plo­sio­nen kom­mer är rå­det att väl­ja ut ett ”skyddsrum”, helst en käl­la­re. Om det in­te går bör man ta ett rum med bara en yt­ter­vägg, bar­ri­ka­de­ra sig om det finns tid, för att mi­ni­me­ra de ra­di­o­ak­ti­va för­ore­ning­ar­na. Bar­ri­ka­de­ra­de dör­rar kan även öka skyd­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.