GOTT OM TID

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Om du har sett teck­nen och vet hur de ra­di­o­ak­ti­va vin­dar­na blå­ser är du bätt­re för­be­redd. Din käl­la­re är väl­fylld med mat och vat­ten, och du har många bat­te­ri­er för att kun­na lyss­na på ra­dio och kö­ra luft­fil­ter­sy­ste­met du har in­stal­le­rat. Kom ihåg att det gäl­ler att här­da ut – det kom­mer att ta minst två vec­kor in­nan du sä­kert vå­gar gå ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.