DE FRÄMS­TA ÖVER­LE­VAR­NA

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Den brit­tis­ka re­ge­ring­en har byggt ett krigs­hög­kvar­ter i Cors­ham, Wiltshi­re i Eng­land. Den grupp män­ni­skor som har störst chans att över­le­va där är allt­så de i brit­tis­ka re­ge­ring­en, mi­li­tä­ren och i ci­vil­för­valt­ning­en. I hög­kvar­te­ret ryms 4 000 män­ni­skor och det finns re­sur­ser så att de kan över­le­va i tre må­na­der. Det här sto­ra bun­ker­kom­plex­et är mak­tens hög­sä­te i ett Stor­bri­tan­ni­en ef­ter ett kärn­va­pen­k­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.