1963

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Förs­ta kvin­nan i

rym­den

Den sov­je­tis­ka kos­mo­nau­ten Va­len­ti­na Te­re­sj­ko­va väljs ut bland 400 sö­kan­de för att bli den förs­ta kvin­nan i rym­den. Fo­to­na hon tar kom­mer att

an­vän­das för att iden­ti­fi­e­ra ae­ro­sol­la­ger

i at­mo­sfä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.