1961

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

NASA lan­se­rar Ge­mini­pro­gram­met

Ge­mini­pro­jek­tet är femå­rigt och i det ut­veck­las rymd­tek­ni­ker för att sät­ta ast­ro­nau­ter på må­nen. Man un­der­sö­ker om­lopps­dock­ning och me­to­der för åter­in­trä­de samt ut­för­bar­het och sä­ker­het vid lång­va­ri­ga

upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.