11 MAJ 1960

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

USA:s pre­si­dent Ei­senho­wer er­kän­ner att spa­nings­flyg­plan har flu­git över Sovjet, men väg­rar ge en ur­säkt. Han in­si­ste­rar på att det var för­svars­flyg­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.