9K32 STRELA-2

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

De nor­da­me­ri­kans­ka trup­per­na var be­ro­en­de av des­sa Sovjet-spons­ra­de va­pen för att kun­na stäv­ja den ame­ri­kans­ka när­va­ron i luf­ten. Vap­net kal­la­des ock­så Gra­len. En stor för­del var att det var så lätt att trans­por­te­ra att den som sköt kun­de dy­ka upp var som helst.

Po­tent bär­bar luft­värns­ro­bot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.