105 MM. M101A1 HOWITZER

Krigs­ma­te­ri­al släpp­tes med he­li­kop­ter.

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Den 2,2 ton tunga 105 mm. M101 Howitzer bör­ja­de an­vän­das re­dan 1941 un­der and­ra världs­kri­get och Korea-kri­get in­nan det blev ett stan­dard­va­pen på

ame­ri­kans­ka luft­ba­ser i Vi­et­nam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.