FOKUS: HANNIBALS KRIGSELEFANTER

Kavalleriet anfaller! - - Innehåll - Fresk: Jaco­po Ri­pan­da

Kart­ha­gos sto­re le­da­re Han­ni­bal räk­nas som en av de all­ra bäs­ta mi­li­tä­ra le­dar­na ge­nom ti­der­na. Han led­de en ar­mé över bå­de Py­rené­er­na och Al­per­na in i Ita­li­en, där han be­käm­pa­de fle­ra vå­gor av ro­mers­ka här­styr­kor. Många av hans ele­fan­ter mis­te li­vet på fär­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.