FOKUS: MONGOLER I EU­RO­PA

Kavalleriet anfaller! - - Innehåll - Mål­ning: Ar­tur Or­lo­nov

Den gyll­ne horden var en ”stat” som upp­stod i de­lar av da­gens Ryss­land, Ukrai­na och Ka­zakstan. Den var till en bör­jan mon­go­lisk, men turki­fi­e­ra­des se­dan. Un­der slaget vid det blå vatt­net runt 1362 käm­pa­de ti­o­tu­sen­tals li­tau­is­ka sol­da­ter mot Gyll­ne horden – och det blev en för­kros­san­de se­ger för li­tau­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.