FOKUS: SLAGET VID AZINCOURT

Kavalleriet anfaller! - - Innehåll - Mål­ning: Da­vid Pent­land

Eng­lands kung Hen­rik V för­sök­te 1415 åter­ta ini­ti­a­ti­vet i hund­ra­å­ri­ga kri­get. Stri­den stod om hans släkts be­sitt­ning­ar i Frank­ri­ke och den frans­ka tro­nen. Det av­gö­ran­de slaget stod vid Azincourt den 25 ok­to­ber 1415. De sjuk­doms­här­ja­de eng­els­män­nen be­seg­ra­de en över­läg­sen fransk här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.