FOKUS: ITA­LI­EN MOT ETIOPIEN

Kavalleriet anfaller! - - Innehåll - Fo­to: Okänt

Det and­ra ita­li­ensk-abes­sins­ka kri­get utkämpades mel­lan Ita­li­en och Etiopien från den 3 ok­to­ber 1935 till den 7 maj 1936. Här ryc­ker en eti­o­pisk ka­val­le­ri­av­del­ning ut till fron­ten. Ita­li­en vann kon­troll över Eti­o­pi­ens kej­sar­dö­me, men ja­ga­des hem igen un­der and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.