SÅ SKREV VI DÅ

Kent - - Historien Om Kent -

B-si­dor 95–00

29 no­vem­ber 2000

Per Bjur­man: […] Nu är det­ta ”ba­ra” en sam­ling sing­el­bak­si­dor, men än­då: Den hjäl­per, i all sin bro­kig­het, till att ka­na­li­se­ra ång­es­ten och le­dan och hopp­lös­he­ten åt oss, och vad mer kan man be­gä­ra när det skym­mer vid två? […] … en nyt­tig på­min­nel­se om hur myc­ket jag gil­lar det här ban­det.

… OCH SÅ TYC­KER HAN NU Fort­fa­ran­de frap­pe­ran­de att de val­de att göm­ma fem­stjär­ni­ga num­mer som ”En helt ny kar­riär” och ”Röd­ljus” på sing­el­bak­si­dor. I öv­rigt har jag in­te läng­re nå­gon re­la­tion alls till den här sam­ling­en. För hardco­re-fan­sen, de som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.