SIFF­ROR OCH TAL

Kent - - Statistikent -

34 160 – så många ord sjung­er Jo­a­kim Berg (och ett få­tal gäs­ter) på Kents sam­la­de diskogra­fi – från på de­bu­ten till av­slu­tan­de på sam­lings­ski­van.

Här har vi sam­lat li­te siff­ror kring vad Berg egent­li­gen sjung­er om – och hur of­ta han gör det.

MIN KROPP OVANIFRÅN

Stor­le­ken på cirk­lar­na vi­sar hur många gång­er kropps­de­len fö­re­kom­mer i Kents tex­ter. Snop­pen nämns fy­ra gång­er (på fins­ka) i lå­ten "Pa­pin Jah­ti" ("Präs­tens jakt"), ett dolt spår från "B-si­dor 95-00". Här är det dock Mar­kus Musto­nen som sjung­er och som är text­för­fat­ta­re.

ATT PRE­SEN­TE­RA ETT SVIN

Det fö­re­kom­mer in­te jät­te­många djur i Joc­ke Bergs tex­ter, men än­då en del. Det över­läg­set van­li­gas­te är svi­net. Om han verk­li­gen me­nar dju­ret, allt­så en gris, lå­ter vi va­ra osagt. I "Sko­gar­na" fö­re­kom­mer en tra­na, men då är det re­stau­rang­en vid Oden­plan i Stock­holm som åsyf­tas.

VIL­KEN FÄRG HAR SJÄLEN?

I fal­let med fär­ger­na i Kents tex­ter stäm­mer för­do­men – det är det svå­ra svar­ta

som do­mi­ne­rar.

ETT ÅR MED MEST SOM­MAR

Så här skul­le års­ti­der­na va­ra för­de­la­de om de vo­re ba­se­ra­de på hur of­ta de nämns i Joc­ke Bergs tex­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.