VI­DA VÄRL­DEN VIA FLEN

Kent - - Statistikent -

Från replo­ka­len i Hag­nesta­hill till vägar­na i Ma­li­bu – här är värl­den som den ser ut i Kents mu­sik.

Ju stör­re cir­kel på en plats, desto of­ta­re fö­re­kom­mer den i tex­ter­na.

I tex­ten till "Må­na­dens er­bju­dan­de" sjung­er Joc­ke Berg: " I en hyrd bil mel­lan Es­sing­en och Kran­sen". Man får an­ta att han me­nar E20 som går mel­lan Es­sing­eö­ar­na och Mid­som­mar­kran­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.