S:T ESKILS GYM­NA­SI­UM

Smed­je­ga­tan 3

Kent - - Eskilstuna -

Det var här som Jo­a­kim Berg och Mar­tin Sköld – två fö­re det­ta ele­ver – be­stäm­de sig för att bil­da ett band 1990 (en­ligt ban­dets hem­si­da ”till to­ner­na av My Bloody Va­len­ti­ne”). Den ex­ak­ta plat­sen det­ta sked­de på var en gräs­plätt fram­för sko­lan, där ca­fe­te­ria Grö­nan låg på den ti­den. Grö­nan brann ned i bör­jan av 90-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.