MU­SIC-A-MATIC-STU­DI­ON

(Gö­te­borg)

Kent - - I Bunkern -

”Verk­li­gen” (1996)

Öv­ri­ga stu­di­or: Ori­noco Stu­di­os, Lon­don.

Pro­du­cent: Nil­le Per­ned.

Kent spe­la­de in det mesta av al­bu­met i Blue For Two­man­nen Hen­ryk Lipps stu­dio Mu­sic­a­matic på Tred­je Lång­ga­tan i Gö­te­borg. Men det som fram­för allt präg­la­de in­spel­ning­en var den de­pri­me­ran­de lä­gen­het i Västra

Frölunda som ban­det bod­de i. ”Det fanns en ”Po­lan­ski/

Re­pul­sion”­vibb över allti­hop”, har

Joc­ke Berg sagt.

Ban­det däm­pa­de ång­es­ten med al­ko­hol och splat­ter­fil­mer på vi­deo.

– Lä­gen­he­ten in­ne­höll någ­ra ute­möb­ler och en tv. Ing­et mer. He­la bo­stads­si­tu­a­tio­nen på­ver­ka­de att ”Verk­li­gen” lå­ter som den lå­ter – kall och grå, sa Joc­ke Berg i So­nic.

Res­ten av al­bu­met gjor­des i Ori­noco Stu­di­os i Lon­don, där bland an­nat Oa­sis ha­de spe­lat in sto­ra de­lar av ”(What’s the sto­ry) Mor­ning glo­ry?” och Enya fått ”Ori­noco flow” i hiten med sam­ma namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.