SI­LENCE-STU­DI­ON

(Kop­pom)

Kent - - I Bunkern -

”Kent” (1995)

Pro­du­cent: Nil­le Per­ned.

En av lan­dets mest le­gen­da­ris­ka stu­di­or, star­tad 1979 av fol­ket som drev det klas­sis­ka pro­gg­skiv­bo­la­get Si­lence.

Stu­di­on lig­ger ute i sko­gen i värm­länds­ka Kop­pom och rym­mer sov­plat­ser så att ban­den som spe­lar in kan kon­cen­tre­ra sig på mu­si­ken dyg­net runt. En t­ba­ne­skylt har pla­ce­rats i träd­går­den ut­an­för för att mild­ra stock­holms­ka mu­si­kers värs­ta lapp­sju­ka.

I Si­lence­stu­di­on har al­la från Eld­kvarn och

Eb­ba Grön till Robban Bro­berg och

Sop­hie Zel­ma­ni spe­lat in.

Kent spe­la­de in sitt de­bu­tal­bum här med Nil­le Per­ned som pro­du­cent. Älg­jakt på­gick så ing­en fick gå ut­an­för dör­ren ut­an oran­ge väst. Där­för höll sig ban­det mest in­ne och såg på skräck­fil­mer och sköt på varand­ra med ärt­pi­sto­ler mel­lan in­spel­nings­ses­sio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.