Katt för­stör­de stjär­nans lä­gen­het

Trots bo­stads­ka­os fri­a­de Fran­kie Mu­nizs till flick­vän­nen — som sa ja!

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Kat­ter som väl­ter glas för att jäv­las är var­dag för många katt­ä­ga­re. ”Mal­colm in the midd­le”-stjär­nan Fran­kie Mu­nizs, 32, katt tog det dock ste­get läng­re.

”När jag kom hem från min far­brors be­grav­ning var fy­ra av mi­na fem vå­ning­ar dränk­ta i me­ter­högt vat­ten. Allt jag äger är för­stört. Var­je vägg, konst­fö­re­mål, fo­to­gra­fi och mö­bel”, skri­ver Fran­kie på Twit­ter.

Vad som ha­de hänt? Jo, kat­ten ha­de rå­kat sät­ta på en vat­ten­kran som stått och run­nit i fle­ra da­gar me­dan Fran­kie var bort­rest.

”Jag är för­tviv­lad och helt ut­mat- tad ef­ter en vec­ka i sorg över min far­bror

Skip och 45 tim­mars re­san­de från Frank­ri­ke, som av­slu­ta­des med att få kli­va in i den­na ka­ta­strof. Jag har grå­tit mer i går och i dag än un­der he­la mitt liv sam­man­lagt.”

Men Fran­kie såg till att ska­pa sig ett ljus i mörk­ret, och fri­a­de ba­ra någ­ra da­gar se­na­re till sin flick­vän Pai­ge Price – som så klart sa ja!

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

En an­nan — helt oskyl­dig — katt. ”Allt jag äger är för­stört”, twitt­ra­de Fran­kie Mu­nizs. Men nu ska han och flick­vän­nen Pai­ge Price gif­ta sig! Bra tröst än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.