Läck­berg drab­bad av järn­brist

Klick! - - BREAKING NEWS - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

För näs­tan tre vec­kor se­dan skrev Camilla Läck­berg, 44, ett in­lägg på Instagram om att hon un­der en läng­re tid känt sig då­lig:

”Har se­nas­te året va­rit olid­ligt trött och de sista två må­na­der­na kom jag knappt ur sof­fan.”

Tack va­re ett blod­prov fick Läck­berg änt­li­gen svar på var­för hon känt sig häng­ig i ett års tid – hon led av järn­brist.

Ef­ter någ­ra da­gar med järn­till­skott kän­de hon sig re­dan pig­ga­re, men då var det som att ”krop­pen slog bakut” och hon fick mun­sår, ögo­nin­flam­ma­tion och då­lig hy.

Hon har fort­satt äta järn­tablet­ter och mår i dag bätt­re än på länge.

– Det är sam­ma käns­la som när man får av sig pjäx­or­na ef­ter en dag i skid­bac­ken. Att va­ra trött och sjuk bör­ja­de kän­nas nor­malt till slut. Nu tän­ker jag ”men her­re­gud, hur or­ka­de man skö­ta ett liv så som det var in­nan”, sä­ger dec­kardrott­ning­en till Hänt.

Fo­to: IBL

Camilla Läck­berg hit­ta­de or­sa­ken till trött­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.