Kra­vet: ’De fick dubb­la ar­vo­det’

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

För in­te så länge se­dan av­slö­ja­de Ca­ro­la Hägg­kvist, 52, att hon kan dra in så myc­ket som 300 000 kro­nor på en kväll. Nu be­rät­tar hon för DI Week­end att hon in­te drar sig för att be­gä­ra det hon är värd även i tv-sam­man­hang – de få gång­er hon väl­jer att stäl­la upp vill sä­ga.

– När de frå­ga­de om jag vil­le del­ta i ”Så myc­ket bätt­re” sa jag att de fick dubb­la ar­vo­det. Men jag har ju för­må­nen att jag kan gö­ra det. Jag vet mitt vär­de. Man mås­te vå­ga vän­ta in det som känns rätt och ha tillit till att det kom­mer att gå bra, sä­ger hon.

Fo­to: CA­RO­LI­NA BYRMO

Ca­ro­la vet sitt vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.