Per­rel­li av­slö­jar nam­net på so­nen

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Char­lot­te Per­rel­li, 44, och ma­ken An­ders Jen­sen, 41, fick sin and­ra ­ge­men­sam­ma son den 2 november. Nu av­slö­jar stjär­nan vad so­nen ska he­ta — och pre­cis som hen­nes tre ti­di­ga­re sö­ners namn bör­jar det själv­klart på A.

”Säg hej till vårt lil­la hjärtegryn, Al­vin Loui Per­rel­li Jen­sen”, skri­ver hon på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.