Nu skil­jer de sig — ef­ter 20 år

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Ef­ter 20 år sägs äk­ten­ska­pet va­ra över mel­lan Ro­bert De Ni­ro, 75, och frun Gra­ce Highto­wer, 63.

Till­sam­mans har de bar­nen ­El­li­ot De Ni­ro, 20, och slad­disen He­len Gra­ce De Ni­ro, 6. En­ligt Pe­op­le bor de re­dan på oli­ka adres­ser.

— Ibland blir sa­ker in­te som man har tänkt el­ler skul­le ha ve­lat, sä­ger en källa nä­ra familjen till Pe­op­le.

Pa­ret träf­fa­des re­dan 1987 och gif­te sig tio år se­na­re, men re­dan 1999 bör­ja­de det kna­ka i fo­gar­na och Ro­bert an­sök­te om skils­mäs­sa och in­led­de en vård­nads­tvist om so­nen, men skils­mäs­san la­des då ner.

Fo­to: IBL

Ro­bert de Ni­ro och Gra­ce Highto­wer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.