SVE­RI­GES MÄK­TI­GAS­TE AFFÄRSKVINNA

Klick! - - BREAKING NEWS -

I vå­ras ut­såg Vec­kans Af­fä­rer Isa­bel­la Löwen­grip till Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te affärskvinna.

”Hon är ett av Sve­ri­ges star­kas­te va­ru­mär­ken som hon byggt upp en hel fö­re­tags­grupp kring, och hon når ut till fler kvin­nor än nå­gon an­nan”.

För Klick be­rät­tar hon om si­na am­bi­tio­ner.

— Jag vill bli som Cha­nel. Hon var först och stil­bildan­de med myc­ket. Först var det ba­ra nå­got vi sko­ja­de om på kon­to­ret men nu är det nå­got som jag verk­li­gen me­nar. Jag är här för att stan­na och räk­na med. När jag dör kan mi­na barn ta över det här och fö­ra ar­vet vi­da­re, sä­ger hon till Klick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.