Tog ecsta­sy – gif­te sig & spe­la­de in sex­vi­deo

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Att Kim Kar­dashi­an, 38, haft en vild ­pe­ri­od i li­vet är det få som kan ha mis­sat. Nu av­slö­jar re­a­li­ty­stjär­nan att hon ha­de ta­git dro­gen ecsta­sy när hon spe­la­de in sin be­röm­da sex­vi­deo.

Och det är in­te den en­da gång­en hon fat­tat oge­nom­tänk­ta be­slut hög — även vig­seln med mu­sik­pro­du­cen­ten Da­mon Thomas, 48, ska ha skett i en dim­ma.

— Jag tog ecsta­sy en gång och gif­te mig. Så gjor­de jag det igen och spe­la­de in en sex­vi­deo. Det är som att allt då­ligt som kun­de hän­da hän­de, sä­ger hon i pro­gram­met ”Kee­ping up with the Kar­dashi­ans”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.