VEM BLEV ÅRETS ­MUSTASCHBÄRARE? ­SPA­NA IN SI­DA 26-27!

Klick! - - REDAKTIONEN -

OS, VM, EM... Bah. Små lo­ka­la fjutt­täv­ling­ar om man jäm­för med den fi­nas­te ti­teln av­dem al­la — årets mustaschbärare! Äran och be­röm­mel­sen är evi­ga för vin­na­ren.

Fo­to: STEL­LA PICTURES, IBL

Nej men ZAC, vi blir ju all­de­les EFRON oss! Den 31-åri­ga skå­di­sen spe­lar ut sitt fi­nas­te charm­kort och jo, vi fal­ler en smu­la och de­lar ut ett ex­tra plus. Bra, fast blick. Mu­schen har fin form, men kan dock be­hö­vas tä­tas på li­te. Ex­akt. DANIEL CRAIG, 50, bär sin ål­der med stolt­het och rak rygg. Och klär sig där­ef­ter. Smak­full upp­syn med grå­nad an­sik­tis­be­hå­ring — bra där. Ett mi­nus för den li­te få­ni­ga haklap­pen. BENEDICT CUMBERBATCH, 42, som vi upp­le­ver som en gent­le­man uti fing­er­spet­sar­na, vil­le så klart ock­så pro­va muschelyc­kan. Vi får än­då ge ho­nom fullt god­känt! Varm, öp­pen blick. For­men på läpp­hå­ret är ex­akt rätt för hans per­son. Men ty­värr li­te tunn och fran­sig i kan­ter­na. Han kan bli far­lig näs­ta år!

Ba­ra nam­net gör ju­ryn knä­svag — MI­LO VENTIMIGLIA! Den 41-åri­ge ak­tö­ren käm­pa­de tap­pert in på mål­lin­jen. Trots oklan­der­lig mu­stasch, sin fi­na fri­syr och ål­dersan­pas­sa­de och av­slapp­na­de kläd­stil känns Mi­lo nå­got ofär­dig. Men vän­ta någ­ra år... Pur charm är så klart en vik­tig del hos en mu­sta­chnytt­ja­re. Men det räc­ker ba­ra en bit för JACK BLACK, 49, när bå­de trim­ning och kläd­sel känns haf­sig. Trams, larv och slarv. Är det så här du vill gå till mu­sta­sch­histo­ri­en, JUS­TIN BIE­BER, 24? Usch. ¡Ho­la, SER­GIO RAMOS, 32! Re­al Madrids rå­skinn till back choc­kar med en varm och vän­lig upp­syn — och en hel­my­sig musche. Ty­värr nå­got tunn och oklar. Bas­kern och den fi­na stic­ka­de trö­jan ger ett ex­tra plus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.