’Jag ba­ra släng­er mig ut’

Hun­dar­nas bäs­ta vän An­ders Bag­ge räddade Ozzy från att bli över­körd.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Hun­den är män­ni­skans bäs­ta vän sägs det. Och hun­dar­nas bäs­ta vän kan myc­ket väl va­ra An­ders Bag­ge, 50. I mån­dags sprang han ut mitt i tra­fi­ken i Brom­ma­om­rå­det i Stock­holm för att räd­da en hund från att bli över­körd.

– Hun­den var helt pa­ra­ly­se­rad och stod mitt i tra­fi­ken. Bi­lar kör för­bi, och jag blir helt ga­len. Jag ba­ra släng­er mig ut, och så ut med ar­mar­na och för­sö­ker ta ho­nom, sä­ger An­ders till Nö­jes­bla­det.

Till slut får ”Idol”-pro­fi­len tag i hun­den Ozzy, trots den tä­ta tra­fi­ken.

– Han var li­te fru­sen och li­te kall. Men jag sa det till ho­nom, när vi satt i bi­len: ”Du ska ve­ta en sak, och det är att jag äls­kar hun­dar mer än allt. Så du är i tryg­ga hän­der ska du ve­ta”.

Kort där­ef­ter åter­före­nas 11åri­ga Ozzy med sin mat­te Ag­ne­ta Rü­de­berg, som be­rät­tar att han för­svann un­der en skogs­pro­me­nad ef­ter att ha skrämts av två lö­sa hun­dar.

– Åh, Gud. Vil­ken hjäl­te det är! Vi är så otro­ligt tack­sam­ma, sä­ger hon till Nö­jes­bla­det när hon får hö­ra hur An­ders räddade Ozzy.

Fo­to: PRI­VAT Fo­to: IBL

11-åri­ga Ozzy kom hem hel och väl­be­hål­len. ”Det ro­li­ga i kråk­sång­en är att jag fak­tiskt var på väg till Af­ton­bla­dets Svens­ka hjäl­tar-ga­la”, sä­ger An­ders Bag­ge om sitt lil­la hjäl­te­dåd till Nö­jes­bla­det. Vov, sä­ger vi på Klick!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.