JENNIFER OM SKILSMÄSSORNA: ’Det krävs myc­ket te­ra­pi’

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

” Vän­ner”-stjär­nan Jennifer Aniston, 49, skil­de sig från sin and­ra man Jus­tin ­The­roux, 47, i feb­ru­a­ri.

Nu skri­ver Us We­ek­ly att an­led­ning­en till att Aniston kom­mit över upp­brot­tet så snabbt är tack va­re re­gel­bund­na tim­mar i te­ra­pi­sof­fan.

– Det krävs myc­ket te­ra­pi men man kom­mer ab­so­lut över det, ska stjär­nan ha sagt en­ligt en käl­la till

Us We­ek­ly.

Och det här är in­te förs­ta gång­en Aniston vänt sig till en te­ra­peut för att få stöd.

2015 sa stjär­nan till The Hol­ly­wood Re­por­ter att det var ex­tra tufft att skil­ja sig från sin för­ra man, Brad Pitt, 54, ef­tersom hen­nes ­då­va­ran­de te­ra­peut just ha­de dött.

– Det var un­der en ga­len tid­punkt, pre­cis när vi gick ige­nom en skils­mäs­sa och allt, sa Aniston till tid­ning­en, och fort­sat­te:

– Men jag lär­de mig så myc­ket un­der de fy­ra åren jag ar­be­ta­de med hen­ne, att när hon dog kom­mer jag ihåg att jag tänk­te; ” Wow, allt som vi ­pra­ta­de om och dis­ku­te­ra­de har hjälpt mig att va­ra väl­digt lugn i det här”.

Fo­to: AP

Te­ra­pi­sof­fan har va­rit Jennifer Anistons rädd­ning.

Skils­mäs­san med Brad Pitt gick ige­nom 2005.

Jennifer Aniston och Jus­tin The­roux skil­de sig i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.