’Idol’-Ka­di­a­tou om Wil­li­am: ’Han är en un­der­bar män­ni­ska’

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Kär­lek spi­rar mel­lan två av årets ”Idol”-del­ta­ga­re. När Wil­li­am Strid, 21, fick läm­na pro­gram­met ny­li­gen kun­de in­te Ka­di­a­tou Hold Kei­ta, 17, hål­la tå­rar­na till­ba­ka. Kort där­ef­ter be­kräf­ta­de pa­ret för Hänt att de har en ro­mans, som de hål­lit hem­lig i en må­nad.

En­ligt Kei­ta klic­ka­de det mel­lan dem i prin­cip di­rekt.

— Han är en un­der­bar män­ni­ska, sä­ger hon till Hänt.

Wil­li­am var in­te få­or­dig när han skul­le be­rät­ta vad han föll för hos Ka­di­a­tou.

— Le­en­de, skratt, per­son­lig­he­ten, ut­se­en­de som klår allt, sä­ger han till Hänt.

Fo­to: NAINA HELEN W. JÅMA

Ka­di­a­tou ❤ Wil­li­am!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.