Gala­kväll för ”Pe­op­le’s ­ cho­ice awards”

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

VAR: Los Ang­e­les, Ka­li­for­ni­en.

VAD: Ame­ri­kans­ka fol­ket rös­tar fram si­na fa­vo­ri­ter in­om film, tv och mu­sik.

DET BJÖDS PÅ: En stjärn­tät röd mat­ta och hyll­ning­ar till brand­män­nen som käm­par mot skogs­brän­der­na i Ka­li­for­ni­en.

SCARLETT JO­HANS­SON blev Bäs­ta kvinn­li­ga film­skå­de­spe­la­re. Hon spe­lar ock­så Black Wi­dow i ”Aveng­ers: In­fi­ni­ty war” som ut­sågs till Bäs­ta ac­tion­film.

MILA KUNIS, klädd i en Alex Per­ryklän­ning, tog emot pri­set för Bäs­ta ko­me­di­film för ”The spy who dum­ped me”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.