Sha­ne McGo­wan gif­te sig – Depp spe­la­de

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

The Po­gues­sång­a­ren Sha­ne MacGo­wan, 60, har änt­li­gen gift sig med sitt livs kär­lek, jour­na­lis­ten Victo­ria Ma­ry Clar­ke, 52. Pa­ret har va­rit till­sam­mans i 32 år och för­lo­va­de i el­va. Bröl­lo­pet hölls i Kö­pen­hamns råd­hus till­sam­mans med fa­milj och nä­ra vän­ner.

En av de nä­ra vän­ner­na var John­ny Depp, 55, som spe­la­de gi­tarr un­der ce­re­mo­nin, skri­ver Daily Mail.

Fo­to: WWW.THEVOW.IE

Saj­ten The Vow rap­por­te­ra­de om Po­gues­sång­a­rens bröl­lop i Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.