KILTEN FATTADE ELD: ’DET VAR VÄL­DIGT HETT’

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

Ro­bert Gustafs­sons, 53, ka­rak­tär brand­che­fen Gre­ger fick det hett om ba­ken i krogsho­wen ”Ro­landz på Ron­do”.

Ett num­mer gick helt över­styr — och Gre­gers kilt bör­ja­de brin­na.

— Det ska bör­ja glö­da och frä­sa, men i fre­dags tog det eld i kilten. Det ha­de vi in­te räk­nat med. Det var väl­digt hett, sä­ger Gustafsson till Nö­jes­bla­det.

Gustafsson räd­da­des av si­na kol­le­gor bakom sce­nen som snabbt in­såg all­va­ret och sho­wen kun­de se­dan fort­sät­ta som van­ligt.

— Det är väl­digt tra­gi­ko­miskt att det är just brand­man­nen Gre­ger som tar eld, sä­ger han.

Fo­to: STELLA PICTURES

Ro­bert Gustafs­sons roll­fi­gur Kap­ten Klän­nings kilt fattade plöts­ligt eld: ”Tra­gi­ko­miskt att det är just brand­man­nen Gre­ger som tar eld”. Pa­ris Hil­ton, Chris Zyl­ka,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.