Ma­ry och häx­ans blom­ma

(ANIMERAD)

Klick! - - BIO & TV - Jens Pe­ter­son

Ja­pansk film ef­ter brit­tisk barn­bok av Ma­ry Ste­wart från 1971. Röd­hå­ri­ga Ma­ry är uttrå­kad hos släk­ting på lan­det och föl­jer ef­ter en svart katt i sko­gen. Det le­der till att hon hit­tar en fan­tas­tisk blom­ma och en kvast, får ma­gis­ka kraf­ter och fly­ger iväg till ett märk­ligt land up­pe bland mol­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.