Kräf­tan

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Här­lig vec­ka även om lör­da­gen lyc­kas med att ser­ve­ra him­mel och hel­ve­te sam­ti­digt. Du får en ny­het som in­te är helt lätt att han­te­ra. Peng­ar: Li­te lång­sam­ma­re ut­veck­ling än du ha­de tänkt dig men egent­li­gen en lön­sam vec­ka. Du hit­tar nå­got som du har sökt ef­ter gans­ka länge. Kär­lek:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.