Le­jo­net

Klick! - - BIO & TV -

Fre­da­gen blir spän­nan­de och gans­ka an­ge­näm men i öv­rigt är ditt kär­leksliv in­te alls nå­gon ro­man­tisk dröm just nu ut­an mest ­be­svär­ligt.

Peng­ar: Gans­ka gott om mör­ka moln i bör­jan av vec­kan med se­dan går af­fä­rer, eko­no­mi och kar­riär bätt­re och bätt­re. Du får ­po­si­tiv kri­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.