Vat­tu­man­nen

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: My­sig fre­dag men i öv­rigt ly­ser ro­man­ti­ken med sin från­va­ro. I stäl­let kan­tas vec­kan av gam­la min­nen som in­te är sär­skilt an­ge­nä­ma. Peng­ar: Bå­de go­da och då­li­ga ny­he­ter, men mest go­da. Det är sam­ti­digt svårt att få nå­got gjort just nu på grund av tek­nis­ka missö­den och hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.