Fis­kar­na

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Här­lig kär­leks­vec­ka. Fre­da­gen fun­ge­rar kanske in­te så bra men i öv­rigt är det ba­ra ro­sa moln som gäl­ler. Du kän­ner dig myc­ket hopp­full. Peng­ar: Räk­nat i peng­ar är det ing­en då­lig vec­ka, men du är miss­nöjd med ditt yr­kes­liv och hit­tar inga ro­li­ga­re al­ter­na­tiv som du kan sat­sa på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.