Vä­du­ren

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Risk för tras­sel un­der lör­da­gen men en av­slapp­nad och la­gom sex­ig vin­ter­vec­ka i öv­rigt. Du är in­te så en­ga­ge­rad i kär­le­ken just nu. Peng­ar: Först tän­ker du av­stå, se­dan änd­rar du dig och kas­tar dig in i ett pro­jekt som and­ra vill att du le­der. Smart ur en eko­no­misk syn­vin­kel. Kär­lek:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.