Ox­en

Klick! - - BIO & TV -

Spän­nan­de men rätt ska­kig vec­ka som kan slu­ta med att du fat­tar be­slut som du in­te ens själv vet var­för du val­de. Myc­ket pas­sion nu. Peng­ar: Du över­vä­ger någon­ting och får in­te rik­tigt rät­si­da på hur du ska gö­ra. Ena se­kun­den är du sä­ker, i näs­ta känns allt oklart i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.