Skor­pi­o­nen

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Lör­da­gen blir ex­tra fin men he­la vec­kan gnist­rar av kär­lek och pas­sion. Du ger kär­le­ken så myc­ket ut­rym­me du kan, och det lö­nar sig. Peng­ar: Din eko­no­mi fun­ge­rar bra men vec­kan blir in­te rik­tigt som du har tänkt dig. Kanske får ett pro­jekt er­sät­ta ett an­nat, som blir in­ställt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.