Tvil­ling­ar­na

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Lugn vec­ka på kär­leks­fron­ten men det be­ror hu­vud­sak­li­gen på att allt an­nat är rö­rigt och krä­ver hund­ra pro­cent av din upp­märk­sam­het. Peng­ar: Du vill ta nya steg men du är li­te osä­ker på ex­akt vil­ka nya steg. Du fat­tar be­slut, ri­ver upp dem, fat­tar nya be­slut. An­sträng­an­de.

Fo­to: IBL

Iri­na Shayk. Har­ry Sty­les. Ri­han­na. Dai­sy Rid­ley. Gal Ga­dot. Amy Schu­mer. MÄDCHEN AMICK Mädchen Amick Mädchen Amick, mest känd från ”Twin pe­aks” är bå­de pas­sio­ne­rad och in­ten­siv. Se­le­na Go­mez. Meg­han Mark­le. Sal­ma Hay­ek. Kim Kar­dashi­an. Ry­an Rey­nolds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.