Skyt­ten

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Gans­ka ljum­men vec­ka men fre­da­gen ut­gör ett väl­kom­met un­dan­tag. Just då har du tur i kär­lek och du vet pre­cis hur du ska an­vän­da den.

Peng­ar: Myc­ket in­tres­sant vec­ka som hand­lar mer om kar­riär än om peng­ar. Du får ett för­slag som kanske för­änd­rar din syn på fram­ti­den li­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.