Ma­lin & Jack har gift sig!

Klick! - - NEWS BREAKING - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

I lör­dags sa

Ma­lin Åker­man, 40, och Jack

­Don­nel­ly, 33, ja till varand­ra på en strand i Mex­i­ko, skri­ver Svensk Dam. De äk­ta ma­kar­na sågs förs­ta gång­en till­sam­mans på en strand un­der en ­se­mes­ter i Pu­er­to Ri­co 2017 och i ok­to­ber sam­ma år gick de ut med att de för­lo­vat sig. Om även fri­e­ri­et äg­de rum på en strand är okänt.

Fo­to: IBL

Kol­la in bil­der­na från vig­seln på si­da 46!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.