Qu­en­tin och Da­ni­el­la – gif­ta i hem­lig­het!

Klick! - - KLICKTUELLT - Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau 9

Re­gis­sö­ren Qu­en­tin Ta­ran­ti­no, 55, har gift sig i hem­lig­het.

Det var un­der en pri­vat ce­re­mo­ni i Los Ang­e­les som han och den 20 år yng­re is­ra­e­lis­ka mo­del­len Da­ni­el­la Pick, 35, sa ja till varand­ra.

Pa­ret träf­fa­des un­der lan­se­ring­en av ”Ing­lou­ri­ous Bas­terds” 2009 men gjor­de slut kort där­ef­ter. De blev till­sam­mans igen 2016 och för­lo­va­de sig för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.