Kän­di­stätt på Svens­ka hjäl­tar-ga­la

Klick! - - OMG! -

I vec­kan spe­la­des Svens­ka hjäl­tar-ga­lan in på Cir­kus i Stock­holm. Själv­klart fanns det gott om kän­da an­sik­ten i folk­myll­ret. På ef­ter­fes­ten ming­la­de bland and­ra ett helt gäng ”Idol”män­ni­skor. Stack ut gjor­de Ma­ri­et­te Hansson, 35, som lös som en sol i sin gu­la out­fit bland den i öv­rigt rätt mörk­kläd­da folk­ho­pen. För­ra årets ”Idol”-tvåa Han­na Ferm, 18, och årets fi­na­list Se­basti­an ­Walldén, 23, bjöd på ett im­po­ne­ran­de dans­num­mer på dans­gol­vet. I ba­ren hit­ta­de vi An­ders ”Ar­ga snic­ka­ren” Öfver­gård, 50, och ar­tis­ten Andre­as John­son, 48, som kind­pus­sa­des glatt. Mest i fo­kus un­der ef­ter­fes­ten var dock årets vin­na­re i ka­te­go­rin ”Djur­hjäl­ten” — hun­den Li­via, Sve­ri­ges förs­ta sjuk­hus­hund.

Fo­to: STE­FAN JERREVÅNG, IBL, RO­BIN LORENTZ-ALLARD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.