AND­RA ­OTREVLIGA DUMPNINGAR!

Klick! - - BREAKING NEWS -

Matt Da­mon, 48, ­gjor­de slut med Min­nie Dri­ver, 48, ge­nom att med­de­la för he­la ­värl­den att han var sing­el i Oprah

Win­freys, 64, pro­gram. Min­nie har se­na­re ­be­skri­vit det som ”fan­tas- tiskt opas­san­de” i en in­ter­vju med Los Ang­e­les Ti­mes.

Da­ni­el Day-Lewis, 61, och Isa­bel­le Ad­ja­ni, 63, var länge ett par. Men ef­ter att hon ­be­rät­tat att hon var gra­vid för­svann han, ut­an att sä­ga ett ord. Må­na­der se­na­re sa han att han vil­le va­ra med un­der för­loss­ning­en, men dök ald­rig upp, be­rät­ta­de Isa­bel­le i en ­in­ter­vju med The Mail on ­Sun­day.

Char­li­ze The­ron, 43, ­dum­pa­de Se­an Penn, 58, ge­nom att helt so­ni­ka slu­ta sva­ra när han ring­de och sms:ade hen­ne, en­ligt fle­ra käl­lor till Us Week­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.