”Dal­las”-stjär­nan ­miss­tänks för in­brott

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Josh Hen­der­son, 37, känd från ”Dal­las” och ”Despe­ra­te housewi­fes” miss­tänks för in­brott – hos sin gran­ne. Smyc­ken för 60 000 kro­nor ska ha för­svun­nit.

När gran­nar­na upp­täck­te brot­tet ring­de de po­li­sen och vi­sa­de en över­vak­nings­film där tre män ses bry­ta sig in i hu­set. En av dem tros va­ra Josh. Han greps men släpp­tes sam­ma dag mot en bor­gens­sum­ma på nä­ra en halv mil­jon kro­nor.

En­ligt TMZ har po­li­sen än­nu in­te bekräf­tat om det är Josh som syns på över­vak­nings­fil­men och käl­lor me­nar att det he­la rör sig om ett miss­för­stånd.

Fo­to: IBL

Josh Hen­der­son häv­dar att det he­la be­ror på ett miss­för­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.