Ju­bel och tå­rar på Svens­ka hjäl­tar-ga­lan

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

VAR: På Cir­kus i Stock­holm. FESTFIXARE: As­se­fa com­mu­ni­ca­tion. KLÄDKOD: Mörk ko­stym.

DET BJÖDS PÅ: Bub­bel och ka­na­pé­er och tvårät­tersmid­dag un­der ga­lan.

AN­DERS LIND BAG­GE och JO­HAN­NA LIND BAG­GE var såklart på ga­lan där de en gång i ti­den of­fent­lig­gjor­de sin kär­lek för förs­ta gång­en.

OSCAR ZIA trot­sa­de ­kläd­ko­den, men mat­cha­de fo­to­väg­gen med sin gu­la mös­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.