Zla­tan gör an­språk på Sve­ri­ges tron

Klick! - - KUNGLIGT - To­ve Björnlundh

Att Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, 37, är kung på fot­bolls­pla­nen är vi­da känt. Han har hel­ler ing­et ­pro­blem med att själv an­vän­da epi­te­tet:

— Kung­en kom­mer va­ra på plats, sa han till ex­em­pel för att avi­se­ra sitt be­sök på Fot­bolls­ga­lan.

Nu tar han kung­a­job­bet på än­nu stör­re all­var och vi­sar upp en bild på Instagram där hans an­sik­te pho­tos­hop­pats in över ­kung­ens så han stolt po­se­rar bred­vid drott­ning Sil­via, 74. Tex­ten? ­” Zwe­den”.

— Ho­vet har sett bil­den och fått sig ett gott skratt, häl­sar ho­vet till Sport­bla­det via in­for­ma­tions­av­del­ning­ens Eme­lie Öberg.

Fo­to: IBL

har ro­at Ho­vet. Zla­tans skämt på Instagram För Zla­tan Im­bra­hi­mo­vic räc­ker det in­te att ”ba­ra” va­ra fot­bollskung, nu tycks kung Carl XVI Gustaf sit­ta löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.